• koszenie trawników i nieużytków, karczowanie     
  • renowacja trawników , aeracja i wertykulacja  
  • usługi rębakiem 
  • przycinanie drzew i krzewów 
  • grabienie liści,trawy 
  • przekopywanie mechaniczne i ręczne 
  • sprzątanie ogrodów
  • inne prace ogrodnicze     

telefon: 883 32 22 12, 608 056 179

biuro@zlotarobota.pl