• koszenie trawników i nieużytków, karczowanie     
  • renowacja trawników , aeracja i wertykulacja  
  • Usługi rębakiem 
  • przycinanie drzew i krzewów , strzyżenie żywopłotów
  • grabienie liści,trawy 
  • przekopywanie mechaniczne i ręczne 
  • zwalczanie kretów 
  • sprzątanie ogrodów
  • inne prace ogrodnicze